Servei Extraescolars

CONEIX ALS NOSTRES MONITORS!

Descripció del Servei

Les extraescolars son un servei que oferim desde l’AMPA per donar suport a la conciliació familiar (l’atenció i protecció als infants en l’horari no lectiu mentre les famílies no se’n pugui fer càrrec), proporcionant als infants unes oportunitats educatives diferents i complementàries a les que ofereix l’educació formal.

Horari del Servei

En l’horari de 16.30h a 17.45h.

En el periode de jornada intensiva de l’escola, al Juny, l’horari serà de 15,30h a 16,45h

Espai del Servei

Aquestes activitats es fan a diferents espais de l’escola (aules, gimnàs, pati,…)

Incripció i Baixa de les Extraescolars

L’inscripció de les Extraescolars es farà mediant un Formulari d’inscripció que s’enviarà quan s’obri el periode d’inscripció del Trimestre per email (el mes abans de començar el trimestre)

Durant el periode d’incripció podreu accedir al formulari a “Documents i enllaços”. Fora del periode, el formulari romandrà tancat

El pagament de les extraescolars es fa Trimestral, i, encara per casos especials, els nens no podran canviar d’activitat durant el Trimestre

  • Trimestre 1 – Octubre, Novembre i Desembre
  • Trimestre 2 – Gener, Febrer i Març
  • Trimestre 3 – Abril, Maig i Juny

Coordinació del Servei

El servei està coordinat per la Ani (Veure “Atenció a les famílies” per les seves dades de contacte i horari d’atenció)

*La documentació necessària per l’inscripció la podeu trobar a “Documents i enllaços”

Subvencions

Les activitat lúdiques compten amb una subvenció del Pla Educatiu d’Entorn

L’activitat de Multiesport gaudeix de la subvenció del Patronat Municipal d’Esports

La resta d’activitats esportives compten amb la subvenció del Pla Català de l’Esport.


Servei Ludoteca

Descripció del Servei

El Servei de Ludoteca es el servei que oferim desde l’AMPA per donar suport a la conciliació familiar (l’atenció i protecció als infants en l’horari no lectiu mentre les famílies no se’n pugui fer càrrec), fent activitats i tallers durant el periode de jornada intensiva de l’Escola al Juny

Horari del Servei

 de 15.30h a 17.45h

Espai del Servei

Aquesta Ludoteca es realitza a la aula de P3A i al pati Infantil

Incripció i Baixa del Servei de Ludoteca

Per fer ús del Servei de Ludoteca de les tardes de Juny en jornada intensiva durant el curs 2019-2020, s’enviarà un full d’inscripció al Maig 2020 mediant correu electrònic

Durant el periode d’incripció podreu accedir al formulari a “Documents i enllaços”.

Coordinació del Servei

El servei està coordinat per la Sandra (Veure “Atenció a les famílies” per les seves dades de contacte i horari d’atenció)