Debat i acció educativa a Castelldefels

L’Espai de Debat Educatiu (EDE) ofereix, a professionals de l’educació i a les famílies, la possibilitat de reflexionar i debatre, conjuntament, aspectes importants de l’educació per tal de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència educativa.

El debat parteix dels coneixements i els sabers de totes les persones que hi participen. Cadascú aporta el que sap i la seva experiència.

EduCaixa

Educant dins i fora de l’aula