Junta

La Junta coordina el funcionament del AMPA i les diferents commissions i grups de treall que formen les families de l’escola.

La junta actual està formada per:

President/a       Javier Representa el organisme “Junta” i es reuneix periòdicament amb la direcció de la escola.
Vice-President/a (Opcional)
Tresorer/a        Sarai Gestiona els pressupostos de l’AMPA
Secretari/a        Aroa Recaba l’informació i dona de alta les actes a les assemblees i reunions.
Vocals (Opcional e il·limitat)   A confirmar Son els coordinadors de les diferents comissions.

Pots contactar amb la Junta aquí:

 


 

Assemblea Ordinària, Reunions de Junta i Extraordinàries

La junta convoca les Assemblees per exposar a les famílies els projectes en curs, els pressupostos, les iniciatives,.. també per recollir idees, inquietuts i necessitats.

És tambè a les Assemblees on es conforma la Junta cada  (A confirmar) anys

Mínim hi haurà una assamblea al l’any. Trebellem per fer entre 2 i 3 durant el curs escolar.

 

Però la Junta també es reuneix periòdicament per tractar les iniciatives en curs i pot convocar reunions extraordinàries segons les necessitats.

 

A les Assamblees, reunions internes de Junta i reunions extraordinàroes sempre s’aixeca un ACTA.