Aquí pots trobar els circulars, documents i formularis enviats via email relacionats amb:


Soci AMPA

 Formulari – Fes-t’en Soci!  AMPA – Registre Soci
 Document – Drets d’Imatge i Protecció de Dades per AMPA i Extraescolars

  • Si ets soci, no fa falta que ho signis també per les Extraescolars.
  • Si no ets soci, i vols fer us del servei d’Extraescolars, si ho necessitem!
  AMPA – Drets Imatge
 Document – SEPA per AMPA

  • Si ets soci, i el compte de pagament de la quota es el mateix per les extraescolars, no fa falta signar dos cops.
  AMPA – SEPA

Extraescolars – 2019/2020

 

Document – Dades Sanitàries per Extraescolars   Extraescolars – Inscripció
  Autorització – Recollir Nens a Extraescolars  Extraescolars – Marxar Sol
  Autorització – Recollir Nens a Extraescolars   Extraescolars – Autorització
  Document – Inscripció Extraescolars   Extraescolars – Inscripció
 Document – Normativa Extraescolars   Extraescolars – Informació
Document – Baixa Extraescolars    Extraescolars – Baixa

 

 Informació – Objectius Extraescolars Escola Garigot   Extraescolars – Objectius
   Informació – Objectius Extraescolar Halo English   Halo English – Objectius

 

Document – Drets d’Imatge i Protecció de Dades per AMPA i Extraescolars

  • Si ets soci, no fa falta que ho signis també per les Extraescolars.
  • Si no ets soci, i vols fer us del servei d’Extraescolars, si ho necessitem!
  AMPA – Drets Imatge
 Document – SEPA per AMPA

  • Si ets soci, i el compte de pagament de la quota es el mateix per les extraescolars, no fa falta signar dos cops.
  AMPA – SEPA

Ludoteca – 2019/2020

 Document – Inscripció Ludoteca   Ludoteca – Inscripció

Casal Estiu – 2019/2020

 

 Informació – Casal Estiu 2020   Casal Estiu – Informació
 Declaració responsable Covid 19   Declaració responsable Covid-19
 Document – Inscripció Casal Estiu 2019   Casal Estiu – Inscripció
 Document – Fitxa Dades Mèdiques   Casal Estiu – Dades Mèdiques
 Autorització – Drets d’Imatge i Protecció de Dades   Casal Estiu – Drets d’imatge
   Autorització – Marxar sol del Casal   Casal Estiu – Marxar Sol
   Autorització – Recollir Nens del Casal   Casal Estiu – Recollir nens

Espai Bon Dia, Menjador i Permanència – 2019/2020

Link – Web: El Menu del Petit

Els serveis de Acollida matinal / Espai Bon dia, Menjador i Permanència es gestiona via WEB > www.elmenudelpetit.es

  Menjador – Inscripció
  Informació – Funcionament i Preus de l’Espai Bon Dia, Menjador i Permanència   Menjador – Informació Tarifes

Informació – Drets d’Imatge i Protecció de Dades per Menjador

Nota: Al fer l’inscripció del Menjador, Servei d’acollida o Permanència, sortirà una opció per autoritzar

 N/A

Document – SEPA per Menjador

Ho has d’enviar a menjadorgarigot@elmenudelpetit.es

  Menjador – SEPA
  Autorització – Recollir nens de Menjador (Juny – Jornada Intensiva)   Menjador – Recollir nens

Escola Garigot – 2019/2020

Link – Web: Escola Garigot  Escola – Web
  Document – Projecte Educatiu, Normes de convivènca Curs 2019-2020  Escola – Informació Curso 2019-2020
 

Link: Autoritzacions – Escola Garigot

Per Marxar sol de l’Escola – Cicle Mitjà (3er i 4rt) i Superior(5è i 6è)

Sortida a les 12.30h / 16.30h

AUTORITZACIÓ PARACETAMOL

AUTORITZACIÓ PER VENIR A BUSCAR A UN NEN/A

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL/A

FULL D’AL·LÈRGIES

   Link: Calendari Escolar 2019-2020   Escola – Calendari
  Link: Organització Docent Curs 2019-2020  Escola – Organització Docent