Les inscripcions es faran al despatx de l’ampa de dilluns a divendres de 16 a 18 hores, entregant la inscripció a la bústia de l’ AMPA  o enviant-la per correu electrònic a l’adreça ampagarigotextraescolars@gmail.com

Per qualsevol dubte, la persona de contacta es Ani (coordinadora d’extraescolars) tel 936366612 o al despatx de l’ampa de dilluns a divendres de 16 a 18 hores.

 

 

ACTIVITATS
Horari de les activitats: de 16:30 a 17:45 L’AMPA es reserva el dret de modificar horaris, preus, dies i espais, així com de no tirar endavant l’activitat per manca de nens/es. Les activitats lúdiques tenen aquets preus , ja que reben una subvenció per part del ajuntament.

En cas que hi hagi interès en alguna activitat que no consti, es podrà fer, sempre i quan, el nombre de nens sigui d’un mínim de 12 i es disposi d’un espai adient per realitzar-la.

El preu indicat en les activitats, es al mes, es pagarà trimestralment.

Les activitats esportives de: Multiesports, Futbol sala comarcal i Basquet competició seran de dos dies, i ha la opció de fer 1 dia sempre que per ràtio es poguí, el basquet els dimecres i futbol els dijous.

Tots els nens inscrits en les activitats extraescolars hauran de fer un pagament anual de 4€, per l’assegurança, independentment del nombre d’activitats que realitzin.

Les inscripcions que es rebin s’acceptaran per ordre d’arribada fins a complementar cada grup. Si hi ha peticions per grups que ja estiguin complets, es crearà una llista d’espera.

NORMATIVA
1- Els alumnes de P3 començaran passat el període d’adaptació.
2- Guardeu els rebuts dels pagaments realitzats per si convé reclamar i evitar així malentesos i problemes.
3- No es podrà realitzar l’activitat si no s’ha pagat per endavant la mateixa i la quota del curs.
4- Preguem no donar-se de baixa de les activitats de grup, per tal de no alterar la dinàmica de l’activitat.
5- Cal respectar els horaris de l’activitat, tant en l’hora d’inici com en l’hora de sortida, per tal d’assolir una bona dinàmica entre tots. En el cas de no venir a buscar al nen/a a l’hora de finalització de les activitats, passarà a permanència, carregant-se el cost corresponent del servei.
6- A l’ inici de les activitats cal informar al tutor, de l’assistència habitual a l’activitat.
7- Cal comunicar a la coordinadora d’extraescolars, si un nen no assistirà a l’activitat. Es pot fer mitjanant el tel. de l’AMPA o mail d’extraescolars.
8- Es recomana que poseu un petit berenar a la motxilla del nen/a el dia que facin l’activitat.
9- En cas que les inclemències del temps impedissin la normal realització de l’activitat, el monitor/a es farà càrrec dels participants fins el normal compliment de l’horari establert, organitzant les activitats paral·leles o complementàries que consideri oportunes.
10- Els participants venen obligats a utilitzar els vestits i/o elements propis de l’activitat, d’acord amb les normes establertes pel monitor i a mantenir-les en perfecte estat, els nens que participin en les activitats esportives representant a l’escola hauran de portar l’uniforme esportiu de la mateixa.
11- Durant el transcurs d’una activitat el monitor assumeix tota la responsabilitat i les seves decisions durant l’exercici de l’activitat no poden ser posades en dubte. En cas de donar-se aquesta situació, el monitor ho comunicarà a la Comissió d’Extraescolars de l’AMPA perquè adopti les mesures oportunes.
12- En cas de disconformitat amb les decisions del monitor, caldrà dirigir-se per escrit a la Comissió, que resoldrà, també per escrit. En cas de disconformitat la Junta Directiva de l’AMPA resoldrà en última instància, també per escrit.
13- Si algun nen/a durant l’activitat no mostra una bona actitud, s’avisarà als pares, i al tercer avís no serà admès a la mateixa, per no destorbar el bon funcionament del grup.
14- Totes les queixes o suggeriments hauran de ser per escrit, al despatx de l’Ampa disposeu de un full de comunicació
15- Tots els nens que no desitgin continuar l’activitat, han d’omplir el formulari de baixa de l’activitat i comunicar-ho a la coordinadora abans del següent trimestre, exceptuant casos excepcionals per malaltia la quota abonada no es retornarà.
16- Els nens i nenes que participi’m en lliga comarcal harem de pagar la fixa esportiva, aprox. 10€ anuals.