QUÈ ÉS L’AMPA?

 L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu principal de l’AMPA és contribuir a millorar la qualitat de l’ensenyament que  reben els nostres fills a la escola.

El  seu funcionament es fonamenta en el diàleg i en la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

 

PER QUÈ SERVEIX  ?

*Serveix per fer d’interlocutor entre els pares i l’escola per tractar els temes que afecten a tot el col.lectiu de famílies.

*Per participar en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant en el Consell Escolar del centre.

*Per demanar i gestionar les subvencions que donen l’Ajuntament i la Generalitat.

*Per col.laborar en activitats i festes de l’escola.

*Per gestionar els serveis d´acollida al matí i permanència a la tarda.

*Per gestionar les activitats extraescolars i el casal d´estiu.

*Per gestionar el servei de menjador

Totes aquestes activitats i gestions es porten a terme amb la col.laboració conjunta de l’AMPA i l’escola, ja que només treballant junts es pot aconseguir un projecte educatiu de qualitat pels nostres fills i filles.