L´AMPA s´encarrega de gestionar el cobrament de la quota de l’AMPA, de l’escola i enguany de les colònies.

QUOTA DE L’AMPA

La quota és per despeses internes de l’AMPA i es destina a la compra de material fungible, despeses de secretaria, festes organitzades per l’AMPA i qualsevol altra necessitat que sigui de menester com fer aportacions econòmiques a l’escola per llibres, material i millora de les equipacions

La quota de l’AMPA pel curs 2018-2019 és de 40€. Si teniu més d’un fill/a al centre s’aplicarà un descompte del 20% a partir del segon.

Quota AMPA per 1 fill 40€

Quota AMPA germans (a partir del segon): 32€

Aquesta aportació fa possible gestionar totes les activitats d’horari no lectiu (acollida, permanència, menjador, casal d’estiu), descomptes del 20% per a les activitats extraescolars, casal i ludoteca, organitzar la festa de final de curs, contribuir a la renovació de llibres de text i altres materials didàctics i contribuir a la millora de l’escola amb l’aportació de nous equipaments.

Els SOCIS de l’Ampa es beneficiaran d’un descompte en les activitats extraescolars i en la compra de bates i de roba esportiva, que es venen a l’oficina de l’AMPA.

Pel bon desenvolupament de totes aquestes tasques que repercuteixen directament en l’educació i benestar dels nostres fills i filles, us animem a FER-VOS SOCIS per a participar en aquest gran projecte.

QUOTA DE MATERIAL, SORTIDES I ACTIVITATS COMLEMENTÀRIES

La  quota de l’escola són diners que es  lliuren a l’escola, que els destina a la compra de material fungible com per exemple; fixes, paper, colors, contes, etc. i les sortides que fan els alumnes.

Pels SOCIS de l’ AMPA, l’import de la quota de material, sortides i activitats complementàries per al curs 18/19 és de 175€ desglossats de la següent manera:

110€ de material fungible (paper, llapis, colors, pintura, cartolines, llibretes, fotocòpies, etc.), de material per especialitats (educació física, música, informàtica, educació especial, biblioteca, etc.) i per nous projectes pedagògics (Projecte d’anglès a Educació Infantil, Projecte de psicomotricitat i Educació musical i Projecte d’Educació Física).

65€ de sortides i activitats complementàries dins l’escola (entrades, transport, monitoratge, etc.).

Pels NO SOCIS de L’AMPA l’import de la quota es de 205€, ja que tenen 30€ en concepte de Projecte de Reutilització de llibres de text i altres materials didàctics.

En resum l’import de la quota és el següent:

Quota material/sortides socis AMPA: 110 € + 65 €= 175€

Quota material/sortides no socis AMPA: 110 € + 65 € + 30 €= 205 €